Wellcome

update the reason why nct dream is the most powerful unit

[update] the reason why nct dream is the most powerful unit
nct's first win
nct's first concert
nct's first highest 24hrs mv views
nct's first #1 on music sites
nct's first highest 1st day album sales
nct's first highest debut on music sites
nct's first daesang
cr. dearjmien
[Cập nhật] Lý do tại sao nct ước mơ là đơn vị mạnh mẽ nhất
Chiến thắng đầu tiên của NCT
Buổi hòa nhạc đầu tiên của NCT
Lượt xem MV 24 giờ đầu tiên của NCT
#1 đầu tiên của NCT trên các trang âm nhạc
Chương trình bán album đầu tiên đầu tiên của NCT trong ngày đầu tiên
Buổi ra mắt cao nhất đầu tiên của NCT trên các trang âm nhạc
Daesang đầu tiên của NCT
Cr. Không thể tin được
· Xem bản gốc · Xếp hạng bản dịch này
2020-06-23
0 Bình luận:

Bình luận

Bình luận
Tên *

Bình luận mới