Wellcome

VỠ KẾ HOẠCH RONA Làm khổ bao nhà Lệnh trên ra cấm gặp là truyền lây

❤️❤️❤️....VỠ KẾ HOẠCH....❤️❤️❤️
???????????????
RONA ! Làm khổ bao nhà
Lệnh trên ra cấm gặp là truyền lây
Tại gia nông nỗi sự này
Kế hoạch bị lỡ bụng bày mang em
Sinh con bao thứ đi kèm...
Ta chưa chuẩn bị rối nhèm bí bung
Nhưng mà lại sướng vô cùng
Bấy lâu chạy chữa khắp vùng vẫn không
Nhìn vào thấy cũng lạc lồng
Đầu tóc điểm bạc cùng chồng khám thai
Ỡ đời khó biết ngày mai
Tháng qua chưa có đêm dài chủ quan.
Trong nguy cũng có điều an
Đồng sức dập dịch lúc bàn hứng quên
Đáng mừng sao lại bắt đền
COVID thì tránh " chung mền" do ta
Có gì đâu...chẳng truỵ , tà...
Đời người vinh nhất con đàn cháu đông
Ngại gì tay bế tay bồng
Mai sau già yếu chúng đồng giúp ta
Từ nay ông nói với bà
Bớt mua son phấn lụa là đầm voan
Ông ơi ! Tôi biết phận toàn
Nuôi con hạn chế đồng quà đắm hoa
Chờ ngày tiếng trẻ oa oa
Vợ Chồng tích góp bỏ qua điều thừa
COVID mày đã biết chưa
Đón lộc đời thưởng thiếu thừa vì con !!!
Thơ
Cuong Kim
10 -4 -2020
2020-09-21
0 Bình luận:

Bình luận

Bình luận
Tên *

Bình luận mới